VEŘEJNÁ SBÍRKA

Pomáháme lidem opravit jejich domovy. I díky vám!

 

44665522/0800

VS: 906

NAŠE POMOC V ČÍSLECH

Rozdali jsme téměř 9 000 l dezinfekce a čistících prostředků, půjčili přes 200 vysoušečů, zajistili 22 dobrovolníků...

 ... statistiky o pomoci

Děkujeme!

Děkujeme všem drobným i velkým dárcům, kteří přispěli na sbírkové konto, nabídli zdarma své služby a výrobky nebo se zapojili jako dobrovolníci!

Jednání povodňové koordinační komise

Pomoc zasaženým oblastem i škody na vlastním majetku organizace řešila na dnešním jednání povodňová koordinační komise Arcidiecézní charity Praha. Více.

Pomoc Charity od Mělníka až k Děčínu

Pomoc Charity od Mělníka až k Děčínu

V pátek 7.6.2013 proběhlo setkání charit v litoměřické diecézi zaměřené na koordinaci pomoci zatopeným oblastem. Působnost Charity je široká.

Hospic sv. Štěpána podpořil Diecézní charitu Litoměřice

Hospic sv. Štěpána podpořil Diecézní charitu Litoměřice

Polovina výtěžku z benefičního koncertu na podporu Hospice sv. Štěpána byla věnována na pomoc postiženým povodní.

Charita ČR vysílá do zasažených oblastí psychosociální týmy

Charita ČR vysílá do zasažených oblastí psychosociální týmy

Na základě zjištění v terénu vyšle Charita Česká republika do oblastí zasažených povodněmi odborníky na psychologickou pomoc. Z Moravy také přijede další auto s vysoušeči.

ACHO vyslala další zásilku materiálu postiženým povodněmi

ACHO vyslala další zásilku materiálu postiženým povodněmi

Arcidiecézní charita Olomouc (ACHO) dnes po poledni vyslala do postižených oblastí další zásilku vysoušečů, čerpadel a dalšího materiálu,  zejména pak úklidového. Zároveň vyrazily dva čtyřčlenné týmy pracovníků, kteří budou v Putimi a Bechyni provádět sociální šetření a poskytovat psychosociální pomoc.

Diecézní charita ostravsko-opavská poskytla vysoušeče a další materiál lidem zasaženým povodní

Diecézní charita ostravsko-opavská poskytla vysoušeče a další materiál lidem zasaženým povodní

Diecézní charita ostravsko-opavská poskytla vysoušeče, čistící prostředky, smetáky, lopaty, hygienické rukavice a další úklidové prostředky. Pomoc míří do Hradce Králové, kde pomůže obětem zasaženým povodněmi.

Charita Jičín pomáhá na Trutnovsku a Vysokoveselsku

Charita Jičín pomáhá na Trutnovsku a Vysokoveselsku

Většina zaměstnanců Oblastní charity Jičín vyrazila pomáhat lidem z Rudníku u Hostinného a z Nevratic u Vysokého Veselí.  

Arcidiecézní charita Praha provedla monitoring ve všech farnostech diecéze

Arcidiecézní charita Praha provedla monitoring ve všech farnostech diecéze

Arcidiecézní charita Praha dokončila monitoring stavu ve všech farnostech pražské arcidiecéze. Osobně se spojila s prakticky všemi obsazenými farnostmi, celkem se jedná asi o 120 míst. "Všude jsme zjišťovali aktuální situaci, potřebu pomoci a možnost nabídky pomoci jiným postiženým farnostem," říká Pavel Šimek, koordinátor povodňové pomoci. Výsledky monitoringu slouží Krizovému centru k lepšímu zaměření charitní pomoci.

Organizace si rozdělily povodňovou pomoc na Litoměřicku

Organizace si rozdělily povodňovou pomoc na Litoměřicku

Ve čtvrtek 6.6.2013 se setkaly organizace z Litoměřicka, aby domluvily další postup povodňové pomoci.