VEŘEJNÁ SBÍRKA

Pomáháme lidem opravit jejich domovy. I díky vám!

 

44665522/0800

VS: 906

NAŠE POMOC V ČÍSLECH

Rozdali jsme téměř 9 000 l dezinfekce a čistících prostředků, půjčili přes 200 vysoušečů, zajistili 22 dobrovolníků...

 ... statistiky o pomoci

Děkujeme!

Děkujeme všem drobným i velkým dárcům, kteří přispěli na sbírkové konto, nabídli zdarma své služby a výrobky nebo se zapojili jako dobrovolníci!

Charita ČR rozděluje peníze z povodňové sbírky. Půl milionem eur přispěli Němci

Charita ČR rozděluje peníze z povodňové sbírky. Půl milionem eur přispěli Němci

Více než 14 milionů korun přispěli lidé na povodňové konto Charity ČR. Částku na pomoc navíc téměř zdvojnásobí dar německé Charity. Pracovníci v terénu vytipovali stovky domácností, které dostanou přímou finanční pomoc.

Zatopeným pomůže Charita z Německa

Zatopeným pomůže Charita z Německa

Německá Charita Deutsche Caritasverband darovala na povodňovou pomoc prostřednictvím Diecézní charity Litoměřice 500.000 Euro.

Diecézní charita Litoměřice zahájila program následné povodňové pomoci

Diecézní charita Litoměřice zahájila program následné povodňové pomoci

Diecézní charita Litoměřice zahájila následnou pomoc lidem postiženým červnovou povodní. Mezi domácnosti litoměřické diecéze rozdělí celkem 16.000.000 korun.  

Dobrovolníci z Kambaly pomáhali v Hoříně na Mělnicku

Dobrovolníci z Kambaly pomáhali v Hoříně na Mělnicku

Na žádost Diecézní charity Brno vyjela ze Žďáru nad Sázavou v úterý 2. července 2013  skupina čtyř dobrovolníků a pracovnice žďárské Charity pomoci lidem postižených povodní v Hoříně na Mělnicku.

Charita připravila povodňové "úklidové" balíčky

Charita připravila povodňové "úklidové" balíčky

Pracovníci a dobrovolníci Arcidiecézní charity Olomouc připravili 160 balíčků, které budou charitní pracovníci rozdávat při návštěvách v domácnostech nejhůře zasažených letošními povodněmi. V pondělí 8. 7. byly balíčky dopraveny do skladů v Praze a Českých Budějovicích.

Dobrovolníci z firmy Bravo pomáhali po bleskové povodni v Komni

Dobrovolníci z firmy Bravo pomáhali po bleskové povodni v Komni

Nedávno byla zasažena obec Komňa na Uherskohradišťsku bleskovou povodní z místního potoka. Svou pomoc nabídli pracovníci firmy Isolit - Bravo z Jablonného nad Orlicí. Vyslala je Diecézní charita Brno. Díky ochotě vedení firmy tak mohli pomoci postiženým na Moravě.

Benefice na povodně v hradecké Filharmonii vynesla bezmála 26 tisíc korun

Benefice na povodně v hradecké Filharmonii vynesla bezmála 26 tisíc korun

Benefiční koncert na pomoc oblastem zasaženým červnovými povodněmi, který se uskutečnil ve čtvrtek 4. 7. 2013 v hradecké Filharmonii, vynesl celkem 25 660,- Kč. Děkujeme všem jeho návštěvníkům za projev solidarity a umělcům za krásný hudební zážitek.

Bezdomovci pomáhali odstraňovat škody způsobené povodněmi

Dobrovolníci z řad uživatelů Domu sv. Pavla se aktivně podíleli na odstraňování povodňových škod v nejhůře postižených obcích. Ve Strunkovicích dobrovolně odstraňovali škody a v obci si je velice chválili. Velmi si této jejich práce vážíme.

Ministryně Ludmila Műllerová předala povodňovou pomoc (videoreportáž)

Ministryně Ludmila Műllerová předala povodňovou pomoc (videoreportáž)

Zaměstnanci resortu práce a sociálních věcí se rozhodli osobně pomoci lidem z Černěvsi, kterou postihly letošní záplavy. Pro tamní rodiny s dětmi vybrali v zaměstnanecké sbírce 69 501 korun. Ministryně resortu šek osobně předala starostce obce.

Sbírka materiální pomoci v Praze pokračuje

Sbírka materiální pomoci v Praze pokračuje

Děkujeme dárcům za materiální pomoc lidem v postižených oblastech. Sběrné místo Arcidiecézní charity Praha nadále přijímá pomoc. V postižených oblastech nyní nejvíce využijí prací prostředky.