VEŘEJNÁ SBÍRKA

Pomáháme lidem opravit jejich domovy. I díky vám!

 

44665522/0800

VS: 906

NAŠE POMOC V ČÍSLECH

Rozdali jsme téměř 9 000 l dezinfekce a čistících prostředků, půjčili přes 200 vysoušečů, zajistili 22 dobrovolníků...

 ... statistiky o pomoci

Děkujeme!

Děkujeme všem drobným i velkým dárcům, kteří přispěli na sbírkové konto, nabídli zdarma své služby a výrobky nebo se zapojili jako dobrovolníci!

Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:  

Jednání povodňové koordinační komise

Pomoc zasaženým oblastem i škody na vlastním majetku organizace řešila na dnešním jednání povodňová koordinační komise Arcidiecézní charity Praha. Více.

Pomoc Charity od Mělníka až k Děčínu

V pátek 7.6.2013 proběhlo setkání charit v litoměřické diecézi zaměřené na koordinaci pomoci zatopeným oblastem. Působnost Charity je široká.

Hospic sv. Štěpána podpořil Diecézní charitu Litoměřice

Polovina výtěžku z benefičního koncertu na podporu Hospice sv. Štěpána byla věnována na pomoc postiženým povodní.

Charita ČR vysílá do zasažených oblastí psychosociální týmy

Na základě zjištění v terénu vyšle Charita Česká republika do oblastí zasažených povodněmi odborníky na psychologickou pomoc. Z Moravy také přijede další auto s vysoušeči.

ACHO vyslala další zásilku materiálu postiženým povodněmi

Arcidiecézní charita Olomouc (ACHO) dnes po poledni vyslala do postižených oblastí další zásilku vysoušečů, čerpadel a dalšího materiálu,  zejména pak úklidového. Zároveň vyrazily dva čtyřčlenné týmy pracovníků, kteří budou v Putimi a Bechyni provádět sociální šetření a poskytovat psychosociální pomoc.

Diecézní charita ostravsko-opavská poskytla vysoušeče a další materiál lidem zasaženým povodní

Diecézní charita ostravsko-opavská poskytla vysoušeče, čistící prostředky, smetáky, lopaty, hygienické rukavice a další úklidové prostředky. Pomoc míří do Hradce Králové, kde pomůže obětem zasaženým povodněmi.

Charita Jičín pomáhá na Trutnovsku a Vysokoveselsku

Většina zaměstnanců Oblastní charity Jičín vyrazila pomáhat lidem z Rudníku u Hostinného a z Nevratic u Vysokého Veselí.  

Arcidiecézní charita Praha provedla monitoring ve všech farnostech diecéze

Arcidiecézní charita Praha dokončila monitoring stavu ve všech farnostech pražské arcidiecéze. Osobně se spojila s prakticky všemi obsazenými farnostmi, celkem se jedná asi o 120 míst. "Všude jsme zjišťovali aktuální situaci, potřebu pomoci a možnost nabídky pomoci jiným postiženým farnostem," říká Pavel Šimek, koordinátor povodňové pomoci. Výsledky monitoringu slouží Krizovému centru k lepšímu zaměření charitní pomoci.

Organizace si rozdělily povodňovou pomoc na Litoměřicku

Ve čtvrtek 6.6.2013 se setkaly organizace z Litoměřicka, aby domluvily další postup povodňové pomoci.