VEŘEJNÁ SBÍRKA

Pomáháme lidem opravit jejich domovy. I díky vám!

 

44665522/0800

VS: 906

NAŠE POMOC V ČÍSLECH

Rozdali jsme téměř 9 000 l dezinfekce a čistících prostředků, půjčili přes 200 vysoušečů, zajistili 22 dobrovolníků...

 ... statistiky o pomoci

Děkujeme!

Děkujeme všem drobným i velkým dárcům, kteří přispěli na sbírkové konto, nabídli zdarma své služby a výrobky nebo se zapojili jako dobrovolníci!

Nikdy neztrácejme hlavu,
nikdy neztrácejme naději...

 

Předloni, v čase povodní, jsem navštívil vaši obec, setkával se s lidmi a viděl na nich, jak je povodeň tížila. V jejich obličejích jsem viděl starost, co bude dál.

Neštěstí však většinou lidi spojuje a tlačí k solidaritě. Myslím, že i povodňová katastrofa nás všechny spojila a díky této spolupráci vznikl i tento krásný dům, který dnes budu žehnat. Ať je tento dům znamením naděje, že v žádné katastrofě, v žádné těžké situaci není bezvýchodnost, není jen temno. Vždycky vychází třeba malá hvězdička na nebi, malinký paprsek.

Možná vás zkušenost s povodní daleko víc otevřela pro potřeby, bídu těch druhých. A to je věc, která by měla zůstat ve vašem srdci.

Takže mohu právem říci, že tento dům je domem bohoslužby. Zvláštní bohoslužby - bez parament, bez parády. „Neboť co jste udělali jednomu z mých nejmenších, nejposlednějších, to jste udělali mně,“ říká Kristus, zmrtvýchvstalý Boží syn. Takže prosím, aby tento dům byl opravdu domem bohoslužby. Bohoslužby těm, kteří naši pomoc potřebují.

Miloslav kardinál Vlk
(Z promluvy před žehnáním Domova s pečovatelskou službou
sv. Jakuba v Libiši u Neratovic 15. dubna 2004)

 

 OBSAH

 I. Prvotní pomoc

II. Linka důvěry Povodeň

III. Pomoc domácnostem

IV. Výstavba náhradního bydlení

V. Tabulky a grafy

VI. Lidské příběhy

VII. Závěrem

POVODNĚ V ROCE 2002

V letních měsících roku 2002 zažila Česká republika největší živelnou pohromu poslední doby. Silné deště a vichřice způsobily pohromu nejprve v červenci na jižní Moravě v okolí Blanska a poté v srpnu v Čechách a na Znojemsku

Povodeň postupně zasáhla v České republice celkem 753 obcí. Došlo ke zřícení nebo vážnému poničení mnoha obytných domů, poškození veřejných budov, průmyslových podniků. Poničeny byly i hlavní dopravní tepny, desítky mostů a pražské Metro. Ušetřeny nebyly ani historické památky, vážně poškozen byl například nejstarší most ve Střední Evropě v Písku. Značné škody napáchala voda také zemědělcům.

Povodeň připravila o život 17 lidí a napáchala škody odhadované do výše sto miliard korun.

Do pomoci obětem povodní se vedle záchranářů, hasičů a armády zapojily rovněž humanitární organizace. Mezi nimi se významně prosadila Česká katolická charita, která získala bohaté zkušenosti při poskytování pomoci obětem záplav již v roce 1997 a 1998 na Moravě a ve východních Čechách.

Pomoc a působení Charity lze rozdělit do několika etap. Nejdříve bylo nutné poskytovat prvotní pomoc v nastalé krizové situaci; ta s ubíhajícím časem přecházela v dlouhodobou pomoc domácnostem. Charitní snažení bylo završeno výstavbou náhradního bydlení.

Autoři této zprávy se na následujících stránkách chtějí postupně věnovat všem těmto etapám pomoci.