VEŘEJNÁ SBÍRKA

Pomáháme lidem opravit jejich domovy. I díky vám!

 

44665522/0800

VS: 906

NAŠE POMOC V ČÍSLECH

Rozdali jsme téměř 9 000 l dezinfekce a čistících prostředků, půjčili přes 200 vysoušečů, zajistili 22 dobrovolníků...

 ... statistiky o pomoci

Děkujeme!

Děkujeme všem drobným i velkým dárcům, kteří přispěli na sbírkové konto, nabídli zdarma své služby a výrobky nebo se zapojili jako dobrovolníci!

Mimořádná katastrofa, která postihla velké území Moravy, zastihla Arcidiecézní charitu Olomouc již v tak rozvinuté struktuře, že mohla pomáhat od prvních dnů. Farní a oblastní charity na celém zaplaveném území posky-tovaly nepřetržitě nejen své služby dále (zvláště domácí péče se stala mnohde doslova dobrodružstvím, když se naše pracovnice plavily či brodily za klienty), ale zapojily se ihned i do pomoci evakuovaným, rozvozu humanitární pomoci všeho druhu a brigád na odstraňování následků.

Při ACHO byl ustaven v prvních dnech povodňový štáb České katolické charity (ČKCH) a zřízeno Konto ČKCH – Povodeň 19-996660227/0100. S ním nakládala komise, kterou ustavila Česká biskupská konference. K 31. 12. 1999 bylo již konto vyčerpáno. V prvním týdnu záplav vydávalo ACHO také povodňový zpravodaj pro občany Olomouce.

ACHO se okamžitě zapojila společně s ostatními diecézními charitami v ČR do organizování pomoci. Ta obsahovala následující programy:

  1. Prvotní přímá pomoc
  2. Obnova bydlení
  3. Pomoc domácnostem
  4. Linka pomoci – Povodeň
  5. Konto ČKCH – Povodeň


Povodňový zpravodaj